publicerad: 2021  
uppmana uppmanade uppmanat
verb
upp`mana
begära ett visst handlande av någon, vanligen med viss kraft, dock inte nöd­vändigtvis från en makt­position
någon uppmanar någon att+verb
någon uppmanar (någon) till något/att+verb
någon uppmanar (någon) till något
någon uppmanar (någon) till att+verb
trafikanterna upp­manades att köra försiktigt; befolkningen upp­manades att hålla sig inom­hus; fjäll­räddningen upp­manade (skidåkarna) till försiktighet
belagt sedan 1685
uppmanauppmanande, uppmaning