publicerad: 2021  
uppmjukning upp­mjukningen upp­mjukningar
upp|­mjuk·ning·en
substantiv
upp`mjukning
1 det att något görs mindre strängt särsk. (system av) regler
uppmjukning (av något)
en upp­mjukning av de hårda antagnings­reglerna
belagt sedan 1910
2 kropps­rörelser som är av­sedda att för­bereda muskler och senor för an­strängning in­för idrotts­tävling eller dylikt
uppmjukning (av någon/något)
uppmjukning (av någon)
uppmjukning (av något)
genom ordentlig upp­mjukning med stretching kan man und­vika tränings­värk
belagt sedan 1935