publicerad: 2021  
upprätta upprättade upprättat
verb
upp`rätta
1 ge existens åt system, organisation eller dylikt
någon upprättar något
upp­rätta en samarbets­organisation
äv. med av­seende på dokument med viss juridisk verkan
upp­rätta en plan; upp­rätta sitt testamente
belagt sedan 1593; jfr fornsvenska uprätta 'upp­resa; åter­ställa; gott­göra'; till upprätt
2 åter­ställa an­seendet hos (någon) genom friande från orättvisa beskyllningar
någon upprättar någon
man miss­tänkte henne länge för förskingring men hon har nu upp­rättats
äv. med av­seende på an­seendet
någon upprättar något
försöka upp­rätta sin heder
belagt sedan 1695
upprättaupprättande