publicerad: 2021  
uppseendeväckande ingen böjning
upp·se·ende|­väck·ande
adjektiv
upp`seendeväckande
som orsakar upp­märksamhet och förvåning ofta av delvis negativt slag
hennes uppseende­väckande klädsel
ofta med inne­börd av kritik
det är uppseende­väckande att myndigheterna inte har reagerat
belagt sedan 1883