publicerad: 2021  
uppsatt neutrum upp­satt, bestämd form och plural upp­satta
upp|­satt
adjektiv
upp`satt
1 placerad i (högt och) synligt läge
uppsatt (någonstans)
affischerna var upp­satta över hela staden
belagt sedan 1650
2 samlad ovan­för nacken och huvud­sakligen på hjässan; om hår
hon hade upp­satt hår
belagt sedan 1873
3 som har viss (hög) ställning i sam­hället el. in­om någon hierarki etc.
(högt) uppsatt
högt upp­satta tjänste­män
belagt sedan 1633
4 som har slagits fast som gällande
uppsatt (av någon)
man måste följa de upp­satta reglerna
belagt sedan 1612