publicerad: 2021  
uppslag upp­slaget, plural upp­slag, bestämd plural upp­slagen
upp|­slag·et
substantiv
upp`slag
1 idé som verkar lovande att försöka förverkliga eller vidare­utveckla vanligen tämligen ofullständig, gärna snabbt på­kommen
JFR idé 1
ett uppslag (om/till något)
ett uppslag (om något)
ett uppslag (till något)
han är full av upp­slag men han har svårt gå vidare med dem; upp­slaget till romanen fick hon från en tidnings­notis
belagt sedan 1834; till fornsvenska upsla 'slå upp, upp­sätta; öppna (en dörr); börja'
2 utvikt del eller uppvikning på tyg
JFR slag 8
kavajuppslag; ärmuppslag
belagt sedan 1552
3 par av mot­stående sidor i öppnad och ut­bredd bok eller tidning
bilduppslag
annonsen tog upp ett helt upp­slag
belagt sedan 1889
4 musik (markering av) upp­takt
stycket börjar med upp­slag
belagt sedan 1802
5 försäljning till högst­bjudande vid auktion
sälja i upp­slag
belagt sedan 1727