publicerad: 2021  
uppslutning upp­slutningen
upp|­slut·ning·en
substantiv
upp`slutning
1 del­tagande av visst an­tal personer i möte eller dylikt; särsk. som tecken på lojalitet
uppslutning (bakom/kring någon/något)
uppslutning (bakom någon)
uppslutning (bakom något)
uppslutning (kring någon)
uppslutning (kring något)
det var god upp­slutning på mötet
äv. om moraliskt stöd för åt­gärd, ut­talande eller dylikt
den breda upp­slutningen bak­om den svenska välfärdspolitiken
belagt sedan 1917; till sluta i bet. 'förena'
2 behandling av svårlösligt ämne så att det blir lösligt
uppslutning (av något)
upp­slutning av metallegeringar kan ske med salpeter­syra
belagt sedan 1888
3 militär­väsen över­gång från smalare formering till bredare
kolonnen genom­förde upp­slutning
belagt sedan 1707