publicerad: 2021  
uppsvenska uppsvenskan
upp|­svensk·an
substantiv
upp`svenska
typ av dialekt som talas i landskapen kring Mälaren
() uppsvenska
belagt sedan 1845