publicerad: 2021  
upptagen upptaget upptagna
upp|­tag·en
adjektiv
upp`tagen
1 vars tid är tagen i an­språk
upptagen (av något/att+verb)
upptagen (av något)
upptagen (av att+verb)
upptagen (med någon/något/att+verb)
upptagen (med någon)
upptagen (med något)
upptagen (med att+verb)
en mycket upp­tagen småbarns­mor; chefen är upp­tagen hela nästa vecka
äv. beträffande ut­rymme
MOTSATS ledig 1
platsen är ty­värr upp­tagen
äv. beträffande telefon­linje
han försökte ringa till henne, men det var upp­taget
belagt sedan 1773; till fornsvenska uptaka i bet. 'ta i bruk'
2 som om­nämns eller redo­visas i visst samman­hang
upptagen (i/på något)
upptagen (i något)
upptagen (något)
momsen är upp­tagen på fakturan
belagt sedan 1688