publicerad: 2021  
upptag upp­taget
upp|­tag·et
substantiv
upp`tag
1 sär­skilt biologi det att uppta något
kroppens upp­tag av mineraler
belagt sedan 1874
2 jagande av vilt ur dess läger
upptagsplats
belagt sedan 1882