publicerad: 2021  
utagerande ingen böjning
ut|­ag·er·ande
adjektiv
u`tagerande
anv. som något förskönande om­skrivning som bryter mot gällande normer och ofta upp­träder mer el. mindre våldsamt; särsk. om ungdomar
ungdomarna i gänget var ut­agerande och aggressiva
belagt sedan 1976