publicerad: 2021  
utbildningsdepartement utbildnings­departementet, plural utbildnings­departement, bestämd plural utbildnings­departementen
ut·bild·nings|­de·parte·ment·et
substantiv
u`tbildningsdepartement
vanligen bestämd form sing. och ofta med versal departement med an­svar för utbildnings- och forsknings­frågor
belagt sedan 1967