publicerad: 2021  
utbildningsklyfta utbildningsklyftan utbildningsklyftor
ut·bild·nings|­klyft·an
substantiv
u`tbildningsklyfta
skillnad i ut­bildning mellan olika grupper i sam­hället
en utbildningsklyfta (mellan några)
utbildnings­klyftan mellan den äldre och den yngre generationen
belagt sedan 1975