publicerad: 2021  
utblottad utblottat utblottade
ut|­blott·ad
adjektiv
u`tblottad
som har förlorat alla sina ägo­delar äv. de mest nöd­vändiga
flyktingarna var full­ständigt ut­blottade
belagt sedan 1508 (brev från Jon Jönsson i Stockholm till riksföreståndaren Svante Nilsson (Pers)); fornsvenska utblottadher; till 1blotta, 3blott 2