publicerad: 2021  
utbildningsradio utbildnings­radion
ut·bild·nings|­radion
substantiv
u`tbildningsradio
vanligen bestämd form; ofta med versal (organisation för) radio- och tv-program med undervisnings- och utbildningssyfte
lyssna på Utbildnings­radion
belagt sedan 1976