publicerad: 2021  
utbredning ut­bredningen ut­bredningar
ut|­bred·ning·en
substantiv
u`tbredning
det att något breder ut sig
utbredningsområde
(någots) utbredning (någonstans) utbredningen (av något) (någonstans)
narkotikamissbrukets ut­bredning; hejda epidemins ut­bredning
belagt sedan 1828