publicerad: 2021  
utdrag ut­draget, plural ut­drag, bestämd plural ut­dragen
ut|­drag·et
substantiv
u`tdrag
ur­val av viktiga delar vanligen ur text
kontoutdrag; protokollsutdrag
ett utdrag (från/ur något)
ett utdrag (från något)
ett utdrag (ur något)
ett ut­drag ur boken publicerades i tidningens söndags­bilaga
äv. något ut­vidgat
orkestern spelade ett ut­drag ur Händels fyr­verkeri­musik
belagt sedan 1706