publicerad: 2021  
1hylla hyllan hyllor
hyll·an
substantiv
hyll`a
upp­fäst (av­lång) skiva som före­mål placeras på för förvaring el. prydnad; in­byggd i skåp eller dylikt el. an­bringad i an­slutning till vägg ett stycke ovan­för golvet
hyllpapper; hyllskåp; hatthylla; spegelhylla; utdragshylla
boken står på tredje hyllan upp­ifrån; vinet står på översta hyllan i skafferiet; på en hylla i köket stod en rad ut­sökt målade tallrikar
äv. om hel möbel som inne­håller ett an­tal sådana skivor
bokhylla; hörnhylla
äv. i fråga om naturförhållanden vanligen i sammansättn. (klipp)av­sats
mängder av fåglar satt på hyllorna i klipp­väggen
äv. om den översta raden på teater eller dylikt var­dagligt
de köpte biljetter till hyllan
lägga något på hyllan definitivt upp­höra att ägna sig åt något26 år gammal lade han badminton­karriären på hyllan; hon lade politiken på hyllan och startade ett konsult­företag i stället
belagt sedan 1515 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska hylla; jfr isl. hilla med samma betydelse, no. hilla 'av­sats', lågtyska hilde '(hö)skulle; foder­häck'; urspr. 'ngt som höjer sig'
2hylla hyllade hyllat
verb
hyll`a
1 (offentligt) ge erkännande som fram­stående på grund av en­staka prestation, egenskaper, kunnande eller dylikt
JFR fira 1
någon hyllar någon (för något) någon hyllar någon (som någon) någon hyllar något
han hyllades som sin tids främste vetenskaps­man; alla hyllade henne för hennes oräddhet
spec. med av­seende på högt upp­satt person något hög­tidligt ge erkännande genom bifalls­rop, upp­vaktning eller dylikt
han hyllades som konung av folket
äv. med av­seende på egenskaper eller dylikt
han hyllade sin före­trädares karaktärs­fasthet
äv. med an­ledning av högtids­dag eller dylikt (utan att någon prestation ut­förts)
hon hyllades på sin 50-års­dag
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska hylla; bildn. till huld
2 vara an­hängare av åsikt, lära eller dylikt
någon hyllar något
han hyllade principen "upp­skjut till morgon­dagen vad du inte behöver göra i dag"
belagt sedan ca 1430 Själens tröst
hyllahyllande, hyllning