publicerad: 2021  
utdöd utdött ut­döda
ut|­död
adjektiv
u`tdöd
som har upp­hört att existera om art eller dylikt el. abstrakt före­teelse
en sedan länge ut­död djurart; ett ålderdomligt, nästan ut­dött ord
belagt sedan 1626