publicerad: 2021  
1utdöende ut­döendet
ut|­dö·end·et
substantiv
u`tdöende
vanligen i konstruktion med prep.i, på det att vara i färd med att upp­höra att existera om grupp el. abstrakt före­teelse
SE dö ut
massutdöende
en gammal adels­släkt på ut­döende; man befarar att flera djurarter är i ut­döende
belagt sedan 1855
2utdöende ingen böjning
ut|­dö·ende
adjektiv
u`tdöende
som håller på att dö ut
en ut­döende art
belagt sedan 1912