publicerad: 2021  
utgångspunkt utgångs­punkten utgångs­punkter
ut·gångs|­punkt·en
substantiv
u`tgångspunkt
plats som en förflyttning börjar från
(med) utgångspunkt (från/i något)
(med) utgångspunkt (från något)
(med) utgångspunkt (i något)
efter flera timmars kringirrande i staden var de till­baka vid utgångs­punkten
ofta bildligt om första led i tanke­gång, resonemang el. berättelse
hon tog ett bibel­ord som utgångs­punkt för sin betraktelse; han diskuterade situationen med utgångs­punkt från NN:s rapport
belagt sedan 1818