publicerad: 2021  
utjämningsmandat utjämnings­mandatet, plural utjämnings­mandat, bestämd plural utjämnings­mandaten
ut·jämn·ings|­mand·at·et
substantiv
u`tjämningsmandat
mandat som till­delas parti i efter­hand när det av val­tekniska skäl fått färre mandat än vad dess totala röste­tal borde med­föra
belagt sedan 1967