publicerad: 2021  
utkik ut­kiken ut­kikar
ut|­kik·en
substantiv
u`tkik
det att hålla upp­sikt över visst om­råde i syfte att upp­täcka något av­vikande
JFR kika
utkik (över något)
utkik (efter någon/något)
utkik (efter någon)
utkik (efter något)
han höll ut­kik över far­leden; håll ut­kik efter en taxi
äv. om mot­svarande person, sär­skilt till sjöss
ut­kiken rapporterade land i sikte
äv. om mot­svarande plats
gå på ut­kiken
belagt sedan 1698