publicerad: 2021  
utkastare ut­kastaren, plural ut­kastare, bestämd plural utkastarna
ut|­kast·ar·en
substantiv
u`tkastare
1 något var­dagligt person som vaktar entré­dörr till all­män nöjes­lokal och av­gör vem som ska av­visas (och verk­ställer det)
belagt sedan 1910
2 an­ordning för vatten­uttag som är monterad på ut­sidan av hus och som man kan koppla slang, vatten­spridare och dylikt till
vattenutkastare
belagt sedan 1887