publicerad: 2021  
utrymning ut­rymningen ut­rymningar
ut|­rym·ning·en
substantiv
u`trymning
det att utrymma visst om­råde
utrymningsplan; utrymningsväg
utrymning (av något) utrymning (av några) (från något)
ut­rymning av far­tyget; ut­rymning av skolan
belagt sedan 1791