publicerad: 2021  
utsatt neutrum ut­satt, bestämd form och plural ut­satta
ut|­satt
adjektiv
u`tsatt
1 placerad på bestämd plats
utsatt (av någon)
stolar var ut­satta åt alla åhörarna
belagt sedan 1699
2 i för­väg fast­ställd om tid
mötet startade på ut­satt tid
belagt sedan 1740
3 som ut­gör ett naturligt (och begärligt) mål för attack
ett stats­råd befinner sig all­tid i en ut­satt position
äv. med an­givande av arten av attack, kritik eller dylikt
han var ut­satt för en förtals­kampanj
äv. med ton­vikt på skydds­löshet, fattigdom och dylikt
ut­satta grupper i sam­hället
belagt sedan 1553