publicerad: 2021  
utsatthet ut­sattheten
ut|­satt·het
substantiv
u`tsatthet
det att vara ut­satt
social ut­satthet; leva i ekonomisk ut­satthet; en före­läsning om barn och ungas ut­satthet på nätet
belagt sedan 1916