publicerad: 2021  
utskott ut­skottet, plural ut­skott, bestämd plural ut­skotten
ut|­skott·et
substantiv
u`tskott
1 mindre arbets­grupp som för­bereder ärenden innan beslut tas i större församling särsk. i riks­dag, politiskt parti el. annan organisation
arbetsutskott; utrikesutskott
riks­dagens ut­skott; partiets verk­ställande ut­skott
belagt sedan 1630; efter lågtyska utschot 'ut­skjutande del; ur­val' och tyska Ausschuss med samma betydelse, äv. 'kommitté'; jfr ur­sprung till skjuta 1
2 ut­skjutande del
rotutskott
ett utskott (från något)
belagt sedan 1690
3 utgallrad sämre vara
utskottsvirke
belagt sedan 1722; se ur­sprung till utskott 1