publicerad: 2021  
betänkande betänkandet betänkanden
be·tänk·and·et
substantiv
betänk´ande
1 (grundligt) över­vägande
(i) betänkande
han gick med på förslaget utan betänkande
belagt sedan 1587
2 skriftlig redo­görelse för resultatet av ut­redning ut­förd av sak­kunniga på myndighets upp­drag eller dylikt
delbetänkande; slutbetänkande; utskottsbetänkande
ett betänkande (om/över något/sats)
ett betänkande (om något)
ett betänkande (om sats)
ett betänkande (över något)
ett betänkande (över sats)
ut­redningens betänkande sänds nu ut på remiss
belagt sedan 1604