publicerad: 2021  
skicka skickade skickat
skick·ar
verb
skick`a
1 få (någon) att bege sig till någon plats, vanligen i visst syfte
SYN. sända 1
skickande; skickning
någon skickar någon (någonstans)
skicka barnen i säng; skicka trupper till Balkan; de skickade pojken till grannen för att låna lite socker; hon skickades till mor­mor på sommaren
äv. med av­seende på annan före­teelse, spec. med­delande, brev, paket och dylikt
någon skickar något (någonstans)
skicka vy­kort; skicka brev; skicka hem pengar
belagt sedan 1445 (Samling af åtskilliga handlingar och påminnelser (Lagerbring)); fornsvenska skikka 'ordna; bestyra; sända'; av lågtyska schicken med samma betydelse; trol. besläktat med ske; jfr ur­sprung till skick
2 något hög­tidligt i vissa ut­tryck bestämma viss ut­veckling
något skickar något sätt
försynen har skickat det så, att ...
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan