publicerad: 2021  
utvandra utvandrade utvandrat
verb
u`tvandra
lämna hem­landet för att bo­sätta sig i annat land
SYN. emigrera MOTSATS immigrera, invandra
någon utvandrar (från något) (till något)
hundratusentals svenskar ut­vandrade till Amerika på 1800-talet
äv. om växter och djur
knappt hälften av de ut­vandrade fåglarna åter­vänder
belagt sedan 1800
utvandrautvandrande, utvandring