publicerad: 2021  
uttömmande ingen böjning
ut|­tömm·ande
adjektiv
u`ttömmande
som om­fattar allt (väsentligt) i ett visst samman­hang; om beskrivning eller dylikt
ett ut­tömmande svar; en ut­tömmande och intressant beskrivning; de gav en ut­tömmande redo­görelse för sin resa
belagt sedan 1878