publicerad: 2021  
utvidga utvidgade utvidgat
verb
u`tvidga
göra (om­råde eller dylikt) större
någon utvidgar (något) (någonstans)
landet strävade att ut­vidga sitt territorium; ut­vidga bostads­ytan
äv. med av­seende på gräns för om­råde
ut­vidga fiske­gränsen
äv. mer abstrakt göra mer om­fattande
ut­vidga sin bekantskaps­krets; före­taget ville ut­vidga sin verksamhet i landet
ibland äv. bli större
före­taget vill ut­vidga
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska utvidhga
utvidgautvidgande, utvidgning