publicerad: 2021  
utveckling ut­vecklingen ut­vecklingar
ut|­veck·ling·en
substantiv
u`tveckling
1 process var­vid något förändras och ofta blir mer komplicerat el. värde­fullt eller dylikt
utvecklingsbar; händelseutveckling; kostnadsutveckling; metodutveckling; personlighetsutveckling; produktutveckling
teknisk ut­veckling; ekonomisk ut­veckling; hållbar ut­veckling; på­skynda ut­vecklingen; bromsa ut­vecklingen
utveckling (av någon/något) (till någon/något)
utveckling (av någon) (till någon)
utveckling (av någon) (till något)
utveckling (av något) (till någon)
utveckling (av något) (till något)
en ny modell är under ut­veckling
spec. om upp­växt­process el. mognad
utvecklingspsykologi
elevernas all­sidiga ut­veckling; personlig ut­veckling; barnens psyko­sociala ut­veckling
belagt sedan 1640
2 (upp­komst och) spridning av något
kraftutveckling; rökutveckling; värmeutveckling
utveckling (av något)
äv. bildligt
maktutveckling
belagt sedan 1797