publicerad: 2021  
utvikning ut­vikningen ut­vikningar
ut|­vik·ning·en
substantiv
u`tvikning
1 det att vika ut sig i herr­tidning, på nätet eller dylikt
utvikningsbilder; utvikningsbrud
belagt sedan 1836
2 (kortare) av­vikelse från det egentliga ämnet vid muntlig el. skriftlig fram­ställning
JFR exkurs
en utvikning (om någon/något/sats)
en utvikning (om någon)
en utvikning (om något)
en utvikning (om sats)
efter en längre ut­vikning åter­gick han till ämnet för före­läsningen
belagt sedan 1764