publicerad: 2021  
1uvular uvulart uvulara
uvul·ar
adjektiv
uvula´r
som bildas med hjälp av tung­spenen särsk. om språk­ljud
skorrande "r" är ett uvulart ljud
belagt sedan 1904; till medeltidslat. u´vula 'tung­spene', diminutiv till lat. u´va 'druva'
2uvular uvularen uvularer
uvul·ar·en
substantiv
uvula´r
språk­ljud som bildas med hjälp av tung­spenen el. med tung­hinder vid tung­spenen
belagt sedan 1936