publicerad: 2021  
vaccination vaccinationen vaccinationer
vacc·in·at·ion·en
substantiv
[vaksina∫o´n]
in­förande av vaccin i en organism för att fram­kalla anti­kropps­bildning; vanligen genom injektion
vaccinationskort; influensavaccination; stelkrampsvaccination
vaccination (av någon) (mot något)
vaccination mot mässling; risk­grupperna erbjöds vaccination mot influensa och lung­inflammation
belagt sedan 1803; till vaccinera