publicerad: 2021  
vackla vacklade vacklat
verb
vack`la
befinna sig i ett osäkert jämvikts­läge och ofta svänga fram och till­baka med risk att när som helst välta el. falla
JFR vingla
någon vacklar (mellan några)
vackla av trötthet; bordet vacklade under bördan
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för svaghet
imperiet vacklade; vacklande hälsa
spec. äv. vara osäker eller svävande
språk­bruket vacklar i många fall; rektorn vacklade mellan den hårda och den mjuka linjen
belagt sedan 1633; av tyska wackeln med samma betydelse; besläktat med 2vagga
vacklavacklande, vacklan