publicerad: 2021  
vadan
vad·an
adverb
va`dan
1 ålderdomligt varifrån
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska hvaþan; bildn. till 1vad!!
2 ålderdomligt el. skämtsamt varför
vadan denna brådska?
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
Vadan och vart­hän? Titel på dikt av Viktor Rydberg (i Dikter, 1882)