publicerad: 2021  
vadare vadaren, plural vadare, bestämd plural vadarna
vad·ar·en
substantiv
va`dare
typ av fågel med (vanligen) lång näbb, (medel)långa ben och ut­bredda tår som gör den rustad att söka föda på sumpiga stränder
vadarfåglar; småvadare
mås­fåglar, alk­fåglar, snäppor, strand­skator och andra vadare; vadarnas ungar föds duniga och inte nakna
ibland äv. om liknande våt­marks­fåglar, t.ex. stork­fåglar, tranor och rallar ej i fack­mässiga samman­hang
belagt sedan 1772