publicerad: 2021  
vagnhall vagn­hallen vagn­hallar
vagn|­hall·en
substantiv
[vaŋ`n-]
stor uppställnings­lokal för vagnar t.ex. spår­vagnar
belagt sedan 1903