publicerad: 2021  
1val valet, plural val, bestämd plural valen
val·et
substantiv
1 handling som inne­bär att man bestämmer sig för en möjlighet bland flera
SE välja
valsituation; gymnasieval; ordval; programval
ett gott val; ett dåligt val; ha fritt val; göra sitt val; träffa ett val
ett val (av någon/något)
ett val (av någon)
ett val (av något)
ett val (mellan några)
tapet­färg efter eget val; de hade flera semester­alternativ att välja på, och valet föll till sist på Kreta
spec. i ut­tryck för att alternativ saknas
det är ingen bra lösning, men vi har inget val
stå/vara i valet och kvalet befinna sig i en svår val­situationde stod i valet och kvalet om de skulle flytta eller ej
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska val; nära sam­hörigt med välja; trol. även besläktat med 2vilja!!
2 offentlig förrättning var­vid person(er) genom om­röstning ut­ses att ut­föra vissa förtroende­uppdrag särsk. in­om folk­representation
demokratiska val; all­männa val; fria val; ut­lysa val; förrätta val; ställa upp i ett val; gå till val
ett val (av någon/något)
ett val (av någon)
ett val (av något)
ett val (mellan några)
partiet förlorade valet på pensions­frågan; valet resulterade i att regeringen fick av­gå
äv. ut­seende av representanter eller förtroende­män
JFR 1val 1
val av ord­förande i föreningen
direkta val val där väljarna röstar direkt på en kandidat eller ett partii stället för via elektorer: riksdags­val och kommunal­val är exempel på direkta val
hemliga val val där det inte går att ta reda på vad en en­skild väljare röstar på
indirekta val val där de röst­berättigade väljer sina representanter genom om­budde amerikanska presidentvalen är indirekta val
proportionella val val där de olika partierna erhåller representation i förhållande till an­delen röster bland väljarna
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Kristnu-Balken af Smålands-Lagen (Helsinge-Lagen)
2val valen valar
val·en
substantiv
1 typ av stort dägg­djur som andas med lungor men lever i havet och har fisk­liknande, spol­formig kropp, tjockt späcklager, fenor i stället för fram­ben och horisontell stjärtfena
väl uppe vid ytan "blåste" valen, dvs. sprutade ut andnings­luften genom näs­borrarna (spruthålen); valarna kommunicerar med var­andra genom att ge ifrån sig ljud, t.o.m. ultra­ljud
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska hval; gemensamt germanskt ord, urspr. beteckning på sötvattensfisken mal; jfr ur­sprung till mal 2
2 ålderdomligt an­tal av 80 stycken sillar el. strömmingar
en val (några)
belagt sedan 1346 (stadfästelse av öländsk sillfiskestadga utfärdad av hertiginnan Ingeborg (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska val, urspr. 'stång med ett visst an­tal vid­hängda före­mål'