publicerad: 2021  
valla in vallade vallat
verb
valla in´
om­ge med (skydds)vallar för torrläggning av om­råde eller dylikt
någon vallar in något
valla in fågel­sjöar
belagt sedan 1923
valla ininvallning