publicerad: 2021  
vallfart vall­farten vall­farter
vall|­fart·en
substantiv
vall`fart
färd till helig ort som görs av religiösa skäl
SYN. vallfärd
vallfartsort
en vallfart (till något)
en vall­fart till Rom
äv. all­männare
en vall­fart till barndomshemmet
belagt sedan ca 1620; av tyska Wallfahrt med samma betydelse, till wallen 'vandra'
Vall­fart och vandrings­år. Titel på dikt­samling av Verner von Heidenstam (1888)