publicerad: 2021  
vandalism vandalismen
vand·al·ism·en
substantiv
vandalis´m
hänsyns­lös förstörelse vanligen utan något som helst rationellt syfte
kiosken hade ut­satts för vandalism
belagt sedan 1798