publicerad: 2021  
vanpryda vanprydde vanprytt, presens vanpryder
verb
va`npryda
ut­göra förfulande in­slag i någon helhets­bild
vanpryda någon/något
vanpryda någon
vanpryda något
ett van­prydande ärr i pannan; ett stort plank van­prydde platsen
äv. bildligt
ett lätt skiss­artat drag van­prydde romanens person­beskrivningar
belagt sedan 1789
vanprydavanprydande