publicerad: 2021  
vägrare vägraren, plural vägrare, bestämd plural vägrarna
vägr·ar·en
substantiv
`grare
vanligen i sammansättn. person som vägrar att ut­föra viss handling, särsk. militär­tjänst
belagt sedan 1886