publicerad: 2021  
variera varierade varierat
verb
varie´ra
1 förändras i fråga om (graden av) vissa egenskaper
något varierar (mellan några)
vädret har inte varierat mycket den senaste månaden
spec. vara olika stor vid olika tid­punkter
an­talet besökare varierade från dag till dag; han tävlade med varierande fram­gång
äv. vara olika oberoende av tiden
kvaliteten på potatisen varierar; åns bredd varierar mellan 3 och 9 meter; elever med varierande bak­grund
belagt sedan 1527; via franska av lat. varia´re 'skifta färg; förändras'
2 förändra i fråga om (graden av) vissa egenskaper under bi­behållande av grund­typen
någon varierar något (med något)
grytor är lätta att variera; led­motiven varierades omsorgs­fullt
variera konfekten se konfekt
belagt sedan 1665
varieravarierande, variering, varians, variation