publicerad: 2021  
variation variationen variationer
vari·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
före­komst av skillnader i (graden av) vissa egenskaper hos viss storhet; särsk. i fråga om storheter som förändras med tiden, men äv. all­männare
variationsrik; samvariation
variation (av/i/på något)
variation (av något)
variation (i något)
variation (något)
variation (mellan några)
det behövs större variation i varu­utbudet; det vore roligt med lite variation i arbets­uppgifterna; talet var egentligen en variation på ett gammalt tema
äv. i fråga om något som stadig­varande skiljer sig från något annat
de många individuella variationerna i lycka och livs­kvalitet
äv. som fack­term i olika samman­hang, sär­skilt astronomiska och musikaliska
månens variationer; tema med variationer
belagt sedan 1656; av franska variation med samma betydelse; till variera