publicerad: 2021  
varnagel ingen böjning
var|­nagel
substantiv
va`rnagel
ålderdomligt varnande exempel
JFR räfst
honom till straff och andra till var­nagel
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska varnaghle, till war- 'beskyddande', jfr ur­sprung till 2värja och nagel 2, eg. 'spik som skyddar'